بهترین راه درامد از اینترنت

گوشی شما ساخت چه کشوری است ؟

ابتدا کد # 6 0 # * را وارد و دکمه  کال را بزنید

بعد از نوشتن کد ، شما عددی 15 رقمی (مانند زیر )خواهید دید

43 4 5 6 6 1 0 6 7 8 9 4 3 5

اگر شماره های هفتم و هشتم 02 یا 20 باشد، گوشی شما مونتاژ امارات متحده عربی بوده و کیفیت آن خیلی بد است

اگر شماره های هفتم و هشتم 08 یا 80 باشد، گوشی شما در آلمان تولید شده است و کارکرد آن بدک نیست

اگر شماره های هفتم و هشتم 01 یا 10 باشد، گوشی شما تولید فنلاند است و کارکرد آن خوب است

اگر شماره های هفتم و هشتم 00 باشد، گوشی شما ساخت کارخانه اصلی و دارنده نشان (مارک) خود گوشی است و دارای بهترین کیفیت است

اگر شماره های هفتم  و هشتم 13 باشد، گوشی شما مونتاژ کشور آذربایجان و کیفیت آن خیلی بد بوده و برای سلامتی نیز بسیارخطرناک است