بهترین راه درامد از اینترنت

جوک

غضنفر باباشو میکشه میره مرحله بعد ...

 

* * * * * * * * * * * *

 

یارو موهاش سفید بوده میره تو آفتاب وایمیسه تا سیاه بشه...

 

* * * * * * * * * * * *
الاغ چرا دیگه "اس ام اس"نمیدی؟؟
.
.
.
به زودی در سینما های سراسر کشور.

 * * * * * * * * * * * *

 


فرماندهی نیروی انتظامی
اعلام کرد از فردا دختران با مانتوی تنگ، شلوار
کوتاه، روسری کوتاه، موی بلند، روی سیاه، ناخون
دراز واه واه واه!

 

* * * * * * * * * * * *

 

یه چوپان با گوسفنداش لج میکنه می بردشون چمن مصنوعی

 

* * * * * * * * * * * *

 

اولی : رفیقت کو؟
دومی : مرد!
اولی : چطوری ، اون که تا دیروز سالم بود؟
دومی : تریلی رفت رو انگشتش مرد.
اولی : مگه میشه؟
دومی : آخه وقتی تریلی رفت رو انگشتش ، انگشتش تو دماغش بود.

 

* * * * * * * * * * * *

 

خسیسه آب معدنی میخره ، به زنش میگه خانم آب بریز توش ، این خیلی غلیظه!

 

* * * * * * * * * * * *

 

اگه می بینی دلم میخواد فدات بشم
اگه می بینی که تو رو با دنیا عوض نمیکنم
مال اینکه که اکس خوردی و تو توهمی!

 

* * * * * * * * * * * *

 

التماس غضنفر به عابر بانک :

غلط کردم ، پول نمیخوام  فقط گواهی نامه ام رو پس بده !

 

* * * * * * * * * * * *

 

غضنفر میفته توی چاه میگه : خوب شد تهش سوراخ نبود !!!

 

* * * * * * * * * * * *

 

توصیه یک داغ دیده :

هرگز به آبی و قرمز شیرهای توالت اعتماد نکن !!

 

* * * * * * * * * * * *

 

از غضنفر میپرسن تولد چه روزیه :

میگه 19 شهریور

میگن چه سالی ؟

میگه هر سال

 

* * * * * * * * * * * *

 

غضنفر میره اون دنیا

ازش یپرسن چی شد که مردی؟

میگه داشتم شیر میخوردم...

میگن شیرش فاسد بود ؟

میگه نه گاوه یهو نشست...